GelderseNatuurFotografie (GNF)

GNF is een groep van enthousiaste amateur natuurfotografen, die geregeld bij elkaar komen om hun interesse voor de natuur en de fotografie met elkaar te delen.

Het Doel:  Interesse, kennis en vaardigheden op het gebied van de natuurfotografie met elkaar delen om zo de kwaliteit en diversiteit van natuurfoto’s te verhogen. 

Bijeenkomsten en andere activiteiten:  Maandelijks op de eerste maandag van de maand komen de leden in een informele sfeer bij elkaar in Vorden om elkaars foto’s te bespreken. Daarnaast zijn er geregeld presentaties van de leden of van gastsprekers over diverse natuur gerelateerde onderwerpen. Ook de technieken van het fotograferen en de fotobewerking komen regelmatig aan bod,  daarnaast  behoren cursus en begeleiding tot de mogelijkheden.

Een aantal keren per jaar trekken de leden er op uit om in een mooi natuurgebied gezamenlijk foto’s te maken. Later op een clubavond worden de foto’s  besproken.