Het is inmiddels al weer 11 jaar geleden dat ik in de buurt van Almere een roerdomp zag, die aan het vissen was in een klein wakje. De roerdomp blijft doodstil staan met z’n snavelpunt in het water en pakt een visje in een snelle beweging als die in de buurt komt. Met zijn snavelpunt lokt hij zijn prooi. De ogen zijn zo geplaatst dat hij langs de snavel in het water kan kijken.